Als Zorginstituut Nederland geen enkele waarde kan vermelden, dan wordt dat in de tabel weergegeven met een punt [.]. Als een zeer klein getal na afronding een te verwaarlozen waarde oplevert, dan wordt dat in de tabel weergegeven met een nul [0,0].