De zorginstelling waar de cliënt het liefst geplaatst wil worden, kan vertellen of er een wachtlijst is. Ook kan de instelling een inschatting geven van de wachttijd. De voorkeurzorginstelling is het eerste aanspreekpunt van de cliënt, en daarmee de dossierhouder. Dat betekent dat de instelling de situatie van de cliënt in de gaten houdt en beoordeelt of er sprake is van urgentie. Het zorgkantoor blijft verantwoordelijk voor de zorgbemiddeling voor de cliënt.