Iemand die voor Wlz-zorg in aanmerking wil komen, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of de aanvrager voldoet aan de toegangscriteria van de Wlz. Het moet vaststaan dat de cliënt blijvend is aangewezen op permanent toezicht of op 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Meer informatie is te vinden in het Wlz-kompas op de website van Zorginstituut Nederland.