Deze omvang is gebaseerd op de stand per 1 juli van het betreffende jaar zoals die jaarlijks door de zorgkantoren aan het Zorginstituut worden gerapporteerd in hun tweede kwartaalstaat. Het betreft het totale aantal bij de zorgkantoren ingeschreven Wlz-verzekerden (inclusief Wlz-verzekerden wonend in het buitenland).