Deze omvang is gebaseerd op door de verzekeraars zelf verstrekte maandelijkse cijfers, dit zijn de totale aantallen verzekerden inclusief kinderen. De maandelijkse cijfers worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal maanden waarover verzekerdenaantallen zijn opgegeven. Zo ontstaat het rekengemiddelde. Hierbij geldt dat voor de eerste 3 maanden van het jaar de stand van maart wordt gebruikt omdat de standen van januari en februari door overstappers niet altijd 100% betrouwbaar zijn.