Via de bladerbaan is er een selectie te maken voor gegevens vanaf 2015. Op dit moment vond de laatste grote stelselwijziging plaats (invoering Wlz ipv de AWBZ). Als er een meerjarenoverzicht geselecteerd wordt, dan toont deze automatisch de vijf meest recente jaren. Eerdere jaren voor 2015 zijn beschikbaar op verzoek, maak hier voor gebruik van het contactformulier.