Mogelijke extra kosten die gemaakt worden in de Wlz door de coronapandemie maken op dit moment geen deel uit van deze declaratiecijfers. De extra coronakosten bestaande uit continu├»teitsbijdragen en de vergoeding van extra kosten aan Wlz-zorgaanbieders worden gefinancierd via de nacalculatie door de Nederlandse Zorgautoriteit. Wel is in deze cijfers zichtbaar dat in het coronajaar 2020 bijvoorbeeld van dagbestedingsvoorzieningen tijdelijk veel minder gebruik is gemaakt.

Na verantwoording van de nacalulatie Wlz in het jaarlijks Fondsverslag, worden deze kosten wel meegenomen als verschilpost tussen de declaratiecijfers en het verantwoorde totaalbedrag in het Fondsverslag. Zie ook  'Verschilpost Wlz'.