De langdurige zorg kent vier leveringsvormen: verblijf in een zorginstelling, volledig pakket thuis, modulair pakket thuis en persoonsgebonden budget. Bij een aantal declaraties van zorgaanbieders (0,03%) hebben we niet kunnen onderscheiden in welke leveringsvorm de gedeclareerde zorg is verleend. De lasten worden dan ingedeeld onder het kopje 'Niet toewijsbaar aan leveringsvorm'.