Het zorgkantoor heeft zorgplicht en is verantwoordelijk voor de zorgbemiddeling en cliëntondersteuning. Dit betekent dat een zorgkantoor de plicht heeft binnen een redelijke termijn de beste zorg voor de cliënt te vinden. Het uitgangspunt is dat de cliënt de zorg ontvangt van zijn voorkeuraanbieder.


Voor de uitvoering van zorgbemiddeling zijn landelijke afspraken gemaakt tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder. De afspraken staan in het ‘voorschrift zorgtoewijzing’ en ze beschrijven de taken van beide partijen bij zorgbemiddeling. Het voorschrift is te vinden op de website van Zorgverzekeraars Nederland: www.zn.nl.