Dat bepaalt de streefnorm. In de streefnorm hebben zorgaanbieders, zorgverzekeraars en ZN afspraken gemaakt over maatschappelijk aanvaardbare wachttijden in de zorg. De streefnorm is gekoppeld aan de wachtstatus en classificatie voor een betere aansluiting bij de cliƫntsituatie. De streefnorm wijkt daarmee af van de landelijke treeknormen die al geruime tijd als referentie worden gebruikt voor het tijdig leveren van passende zorg.