In de media gaat het nogal eens over het verkeerd bed in brede zin: een ziekenhuisbed dat bezet wordt gehouden door een patiënt die geen behandeling (meer) nodig heeft in een ziekenhuis. Deze patiënt kan niet meer naar huis zonder wijkverpleging of moet doorstromen naar een verpleeghuis, revalidatie- of GGZ-instelling. Omdat die doorstroom stagneert blijft het ziekenhuis voor deze patiënt zorgen, tot er een plekje vrij komt.

De hier vermelde verkeerde bed kosten hebben uitsluitend betrekking op declaraties voor de mensen die op een plek in een verpleeghuis wachten.