Deze post betreft zowel te hergebruiken depothulpmiddelen - ook wel mobiliteitshulpmiddelen genoemd - als persoonsgebonden hulpmiddelen. Het Zorginstituut  beschikt niet over gegevens om dit onderscheid te specificeren.

Outillagehulpmiddelen zoals standaardrolstoelen moeten de zorginstellingen binnen hun budget uit ZZP-inkomsten bekostigen en maken dus geen deel uit van deze post.