Op dit moment werken we hard aan het verder verbeteren van de inhoud van de website. Dat betekent dat we de gemiddelde kosten per gebruiker in de nabije toekomst zullen opnemen op deze website, naast de optie per verzekerde. De gebruiker van de site kan dan zelf de keuze maken welke specificatie het beste toepasbaar is of de vraag.