WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • 2020
  • 1 = 1 euro
Onderdeel Kosten 2020
.  
Verblijf 18.781.863.529
Modulair pakket thuis 1.116.276.873
Volledig pakket thuis 834.836.076
Niet toewijsbaar aan leveringsvorm 5.513.141
Overige zorgkosten 257.036.000
Persoonsgebonden budget 2.312.301.831
Verschilpost * 2.404.866.381
Totaal 25.712.693.831