Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • 2021 Gedeclareerde kosten tot en met het 2e kwartaal van 2023
  2021
Geestelijke Gezondheidszorg €1.417.380.636
Gehandicaptenzorg €8.628.604.220
Verpleging en verzorging €12.832.849.132
rest €8.108.197
Overige_zorgkosten €291.805.000
Persoonsgebonden_budget €2.613.700.000
Verschilpost €2.414.152.816
Totaal €28.206.600.000