WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Onderdeel Kosten 2018 Kosten 2019 Kosten 2020 Kosten 2021 Kosten 2022
.          
Verblijf 17.298.529.902 18.412.908.266 18.781.863.529 20.487.421.518 5.561.432.408
Modulair pakket thuis 923.475.767 1.085.934.249 1.116.276.873 1.330.721.097 359.925.084
Volledig pakket thuis 655.688.631 761.773.850 834.836.076 1.064.621.642 333.935.531
Niet toewijsbaar aan leveringsvorm 5.173.077 4.232.877 5.513.141 2.336.260 641.120
Overige zorgkosten 220.642.000 249.631.000 257.036.000 307.376.484 67.467.871
Persoonsgebonden budget 1.874.925.555 2.087.493.257 2.312.301.831 2.630.740.000 566.760.933
Verschilpost * 214.000.064 765.783.758 2.404.866.381 n.v.t. n.v.t.
Totaal 21.192.434.997 23.367.757.257 25.712.693.831 25.823.217.002 6.890.162.947