WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • OP DIT NIVEAU ZIJN GEEN GEGEVENS OVER VOLUME BESCHIKBAAR.
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
Onderdeel
Verblijf
Modulair pakket thuis
Volledig pakket thuis
Niet toewijsbaar aan leveringsvorm
Verschilpost
Overige zorgkosten
Persoonsgebonden budget