WLZ ZORGAANSPRAKEN. OVERIGE BASISPRESTATIES VERBLIJF

  • VERBLIJFSCOMPONENT NIET GEÏNDICEERDE PARTNER
  • 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten 2020
Visueel gehandicapt (VG) / Lichamelijk gehandicapt (LG) 237.688
Verpleging en verzorging (VV) 32.142.227
Zintuiglijk Gehandicapt 78.688
Totaal 32.458.602