WLZ ZORGAANSPRAKEN. OVERIGE BASISPRESTATIES VERBLIJF

  • OVERBRUGGINGSZORG SGLVG LVG
  • 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten 2020
Licht verstandelijk gehandicapt (LVG) 112.544
Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (SGLVG) 142.308
Totaal 254.852