WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • VERBLIJF
  • MEERJARENOVERZICHT 2017 - 2021
  • 1 = 1 euro
Kosten 2017 2018 2019 2020 2021
Verblijf 15.700.269.235 17.111.200.644 18.228.393.774 18.593.742.811 15.045.283.692
Overige basisprestaties verblijf 168.678.949 187.329.258 184.514.492 186.235.066 146.471.576
Deeltijd verblijf . . . 1.885.652 2.814.585
Totaal 15.868.948.185 17.298.529.902 18.412.908.266 18.781.863.529 15.194.569.853