WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • VERBLIJF
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Verblijf 17.111.200.644 18.228.393.774 18.593.742.811 20.281.003.215 11.200.302.860
Overige basisprestaties verblijf 187.329.258 184.514.492 186.235.066 202.607.868 105.490.176
Deeltijd verblijf . . 1.885.652 4.202.198 2.435.339
Totaal 17.298.529.902 18.412.908.266 18.781.863.529 20.487.813.281 11.308.228.375