WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • MEERJARENOVERZICHT 2017 - 2021
  • 1 = 1 euro
Onderdeel Kosten 2017 Kosten 2018 Kosten 2019 Kosten 2020 Kosten 2021
.          
Verblijf 15.868.948.185 17.298.529.902 18.412.908.266 18.781.863.529 20.438.760.847
Modulair pakket thuis 834.576.325 923.475.767 1.085.934.249 1.116.276.873 1.321.279.772
Volledig pakket thuis 514.286.046 655.688.631 761.773.850 834.836.076 1.061.702.317
Niet toewijsbaar aan leveringsvorm 7.073.891 5.173.077 4.232.877 5.513.141 2.205.218
Overige zorgkosten 196.200.000 220.642.000 249.631.000 257.036.000 307.376.484
Persoonsgebonden budget 1.752.700.000 1.874.925.555 2.087.493.257 2.312.301.831 2.547.093.061
Verschilpost * 659.315.554 214.000.064 765.783.758 2.404.866.381 n.v.t.
Totaal 19.833.100.000 21.192.434.997 23.367.757.257 25.712.693.831 25.678.417.698