WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Onderdeel Kosten 2018 Kosten 2019 Kosten 2020 Kosten 2021 Kosten 2022
.          
Verblijf 17.298.529.902 18.412.908.266 18.781.863.529 20.488.359.439 17.176.306.079
Modulair pakket thuis 923.475.767 1.085.934.249 1.116.276.873 1.330.919.163 1.122.545.823
Volledig pakket thuis 655.688.631 761.773.850 834.836.076 1.065.329.968 1.074.242.797
Niet toewijsbaar aan leveringsvorm 5.173.077 4.232.877 5.513.141 2.333.615 1.604.445
Overige zorgkosten 220.642.000 249.631.000 257.036.000 291.805.000 147.050.355
Persoonsgebonden budget 1.874.925.555 2.087.493.257 2.312.301.831 2.630.740.000 1.223.996.089
Verschilpost * 214.000.064 765.783.758 2.404.866.381 n.v.t. n.v.t.
Totaal 21.192.434.997 23.367.757.257 25.712.693.831 25.809.487.184 20.745.745.589