WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • VERBLIJF
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Lichamelijk gehandicapt (LG) 628.063.291 689.283.227 701.104.569 734.496.541 570.170.676
Licht verstandelijk gehandicapt (LVG) 89.644.321 115.530.461 131.851.766 140.340.822 101.250.917
Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (SGLVG) 35.951.855 37.806.324 42.494.737 45.397.998 32.934.035
Verstandelijk gehandicapt (VG) 5.716.200.894 6.115.384.253 6.206.559.032 6.568.147.623 5.159.337.627
Verpleging en verzorging (VV) 9.969.330.055 10.567.679.492 10.793.937.980 11.241.311.417 9.813.325.824
Zintuiglijk Gehandicapt, auditief en communicatief gehandicapt (ZGaud) 110.684.391 123.785.785 126.819.065 132.882.092 106.093.876
Zintuiglijk Gehandicapt, visueel (ZGvis) 122.239.233 126.121.067 129.204.197 133.166.535 104.203.660
GGZ, B-groep (GGZ-B) 439.086.606 452.803.164 461.771.465 342.714.991 231.498.972
GGZ, wonen . . . 943.090.310 892.471.826
Totaal 17.111.200.644 18.228.393.774 18.593.742.811 20.281.548.329 17.011.287.414