WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • VERBLIJF VERSTANDELIJK GEHANDICAPT
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
VG1,exclusief dagbesteding 5.248.631 4.070.022 3.580.426 3.195.838 1.371.409
VG1,inclusief dagbesteding 2.075.747 1.738.966 1.402.483 1.184.826 481.907
VG2,exclusief dagbesteding 45.364.303 34.144.511 28.712.908 25.224.351 10.886.824
VG2,inclusief dagbesteding 25.906.873 19.700.884 16.770.100 14.600.022 6.048.489
VG3 (VG Wonen met begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 201.089.525 212.303.449 208.709.410 212.417.551 107.610.227
VG3 (VG Wonen met begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 188.559.397 169.948.640 169.466.243 168.457.226 83.658.306
VG3 (VG Wonen met begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 102.789.584 103.376.723 100.571.880 109.383.619 55.743.591
VG3 (VG Wonen met begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 195.104.242 179.282.295 168.264.228 183.601.696 89.101.228
VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 76.469.728 96.232.697 95.321.015 104.809.245 56.240.091
VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 150.473.163 146.869.270 145.357.678 147.097.058 73.994.215
VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 45.586.812 61.215.683 58.823.500 66.597.817 35.118.446
VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 285.820.963 285.688.612 271.550.906 282.562.064 140.116.020
VG5 (VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 28.485.993 38.421.966 40.254.995 44.100.230 23.369.058
VG5 (VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 60.903.561 63.740.748 71.021.643 82.465.077 42.573.630
VG5 (VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 26.249.606 42.614.611 41.874.663 46.721.909 27.192.470
VG5 (VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 584.849.483 624.755.485 619.359.930 640.188.052 330.066.896
VG6 (VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 105.614.665 122.892.723 128.385.553 141.538.112 75.466.441
VG6 (VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 157.554.308 152.297.317 160.805.629 176.424.643 91.074.464
VG6 (VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 156.204.824 186.905.388 182.263.466 202.865.218 112.601.061
VG6 (VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 924.459.412 920.463.790 922.368.468 958.591.099 491.029.711
VG7 (VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 3.155.270 4.612.014 4.337.321 4.858.613 3.247.274
VG7 (VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 10.552.762 10.354.615 12.210.003 13.573.141 8.025.323
VG7 (VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 47.131.780 69.503.313 69.249.517 76.250.687 42.943.300
VG7 (VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 1.682.533.829 1.862.097.073 1.971.924.912 2.114.252.625 1.110.687.595
VG8 (VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 7.181.166 10.092.847 9.635.135 11.525.455 5.938.917
VG8 (VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 20.019.662 21.164.811 22.618.175 23.227.845 13.149.528
VG8 (VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 25.144.488 38.839.526 35.920.524 38.976.789 21.711.262
VG8 (VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 551.671.118 632.056.274 645.798.322 673.414.495 343.273.019
Totaal 5.716.200.894 6.115.384.253 6.206.559.032 6.568.105.305 3.402.720.701