WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • VERBLIJF VERSTANDELIJK GEHANDICAPT
  • MEERJARENOVERZICHT 2016 - 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten 2016 2017 2018 2019 2020
VG1,exclusief dagbesteding 6.061.807 5.680.281 5.248.631 4.070.022 3.580.193
VG1,inclusief dagbesteding 2.642.878 2.324.329 2.075.747 1.738.966 1.437.274
VG2,exclusief dagbesteding 52.864.167 48.312.739 45.364.303 34.144.511 28.674.759
VG2,inclusief dagbesteding 28.675.140 26.948.475 25.906.873 19.700.884 16.821.158
VG3 (VG Wonen met begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 184.728.887 191.241.573 201.089.525 212.303.449 208.790.318
VG3 (VG Wonen met begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 170.926.898 178.896.078 188.559.397 169.948.640 169.742.364
VG3 (VG Wonen met begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 104.664.124 102.536.093 102.789.584 103.376.723 100.450.946
VG3 (VG Wonen met begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 187.828.019 192.936.106 195.104.242 179.282.295 168.989.892
VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 69.005.989 69.435.511 76.469.728 96.232.697 95.001.480
VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 140.573.144 144.591.276 150.473.163 146.869.270 145.896.581
VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 38.041.085 39.432.728 45.586.812 61.215.683 58.488.549
VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 275.545.504 282.201.105 285.820.963 285.688.612 272.440.437
VG5 (VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 21.230.421 23.564.723 28.485.993 38.421.966 40.240.070
VG5 (VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 56.177.809 62.192.735 60.903.561 63.740.748 70.974.642
VG5 (VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 20.966.009 21.562.106 26.249.606 42.614.611 42.259.322
VG5 (VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 533.485.070 549.303.581 584.849.483 624.755.485 618.955.079
VG6 (VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 98.062.389 96.815.696 105.614.665 122.892.723 128.324.621
VG6 (VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 153.864.518 150.909.060 157.554.308 152.297.317 160.439.578
VG6 (VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 133.681.275 138.716.741 156.204.824 186.905.388 181.821.900
VG6 (VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 801.098.006 865.769.130 924.459.412 920.463.790 922.918.140
VG7 (VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 1.929.978 2.157.566 3.155.270 4.612.014 4.310.729
VG7 (VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 6.907.108 8.792.231 10.552.762 10.354.615 12.106.251
VG7 (VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 37.357.889 38.338.077 47.131.780 69.503.313 69.133.765
VG7 (VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 1.404.572.254 1.521.772.464 1.682.533.829 1.862.097.073 1.969.719.598
VG8 (VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 6.618.955 6.142.554 7.181.166 10.092.847 9.624.604
VG8 (VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 18.450.939 17.685.314 20.019.662 21.164.811 22.562.135
VG8 (VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 19.426.276 21.060.145 25.144.488 38.839.526 36.081.552
VG8 (VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 506.933.574 529.860.749 551.671.118 632.056.274 645.436.961
Totaal 5.082.320.111 5.339.179.166 5.716.200.894 6.115.384.253 6.205.222.897