WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG1 exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 327 1.235 4.381 2.080 3.379
Dagbesteding 48.352 48.390 53.011 58.385 35.800
Toeslagen overig 0 0 117 0 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 3.008 5.901 6.668 6.565 6.092
ZZP basisprestatie 5.196.944 4.014.496 3.516.249 3.128.807 1.985.777
Totaal 5.248.631 4.070.022 3.580.426 3.195.838 2.031.048