WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG1 inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 1.818 0 0 613
Toeslagen 478 0 0 0 0
Toeslagen overig 0 0 0 0 123
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 14.777 17.651 5.749 3.851 1.657
ZZP basisprestatie 2.060.492 1.719.497 1.396.734 1.180.975 705.728
Totaal 2.075.747 1.738.966 1.402.483 1.184.826 708.122