WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG2 inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 4.404 9.972 2.634 16.714 13.921
Dagbesteding 0 0 32 0 0
Toeslagen 13.487 4.089 4.751 0 0
Toeslagen overig 0 171 0 0 7
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 277.657 452.793 242.129 230.768 136.726
ZZP basisprestatie 25.611.324 19.233.860 16.520.553 14.352.540 8.906.485
Totaal 25.906.873 19.700.884 16.770.100 14.600.022 9.057.138