WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG3 (VG Wonen met begeleiding en verzorging) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 424.392 672.417 926.979 1.110.020 785.368
Dagbesteding 12.619.052 13.393.339 10.337.182 12.761.289 9.895.656
Toeslagen 1.237.219 1.548.860 1.114.024 969.478 779.757
Toeslagen overig 384.386 734.763 23.584 29.304 27.272
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 957.596 2.552.723 1.545.114 2.054.997 1.529.999
ZZP basisprestatie 185.466.881 193.401.348 194.762.526 195.492.463 149.144.195
Totaal 201.089.525 212.303.449 208.709.410 212.417.551 162.162.247