WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG3 (VG Wonen met begeleiding en verzorging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 239.497 282.525 539.886 565.043 436.998
Dagbesteding 1.118 9.423 3.026 2.446 0
Toeslagen 935.850 892.291 720.357 841.003 539.901
Toeslagen overig 3.311 6.061 2.538 8.912 3.030
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 2.249.159 4.011.132 2.607.563 3.143.380 2.386.858
ZZP basisprestatie 185.130.462 164.747.208 165.592.873 163.896.441 121.328.486
Totaal 188.559.397 169.948.640 169.466.243 168.457.226 124.695.273