WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG3 (VG Wonen met begeleiding en verzorging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 1.308 3.767 2.839 891 782
Dagbesteding 22.320 31.342 17.647 27.297 16.936
Extreme kosten 0 3.683 1.933 2.099 7.702
Toeslagen 1.289.318 1.209.567 1.053.510 1.040.901 816.816
Toeslagen overig 4.691 9.806 2.947 18.710 1.775
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 2.400.499 4.025.084 2.380.858 2.749.925 2.060.094
ZZP basisprestatie 191.386.106 173.999.047 164.804.494 179.761.873 130.356.876
Totaal 195.104.242 179.282.295 168.264.228 183.601.696 133.260.980