Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling €100.337 €205.600 €312.436 €428.024 €440.527
Dagbesteding €9.060.999 €9.802.648 €7.843.689 €10.176.884 €11.339.178
Toeslagen €550.758 €612.956 €714.712 €884.460 €933.074
Toeslagen overig €251.780 €927.988 €14.811 €43.982 €49.794
Vervoer dagbestedng dagbehandeling €853.498 €2.257.123 €1.412.792 €2.122.282 €2.278.287
ZZP basisprestatie €65.652.356 €82.426.382 €85.022.575 €91.153.614 €99.395.447
Totaal €76.469.728 €96.232.697 €95.321.015 €104.809.245 €114.436.308