WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 100.337 205.600 312.436 428.024 300.613
Dagbesteding 9.060.999 9.802.648 7.843.689 10.176.884 8.443.032
Toeslagen 550.758 612.956 714.712 884.460 708.623
Toeslagen overig 251.780 927.988 14.811 43.982 39.147
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 853.498 2.257.123 1.412.792 2.122.282 1.705.999
ZZP basisprestatie 65.652.356 82.426.382 85.022.575 91.153.614 73.814.718
Totaal 76.469.728 96.232.697 95.321.015 104.809.245 85.012.132