WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 123.220 194.327 284.910 406.396 355.119
Dagbesteding 172 62 136 3.240 6.144
Toeslagen 579.171 600.218 586.917 595.232 465.206
Toeslagen overig 1.946 1.579 2.430 2.854 7.391
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 2.210.956 3.881.269 2.413.374 3.241.519 2.593.466
ZZP basisprestatie 147.557.698 142.191.815 142.069.912 142.847.817 108.017.872
Totaal 150.473.163 146.869.270 145.357.678 147.097.058 111.445.198