WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 1.791 1.103 424 392 1.154
Dagbesteding 4.347.318 5.280.884 3.893.921 5.041.315 4.419.678
Extreme kosten 4.845 23.226 30.915 20.400 0
Toeslagen 965.402 1.170.966 949.237 905.163 655.640
Toeslagen overig 29.041 20.419 1.394 17.402 311
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 405.018 1.222.094 769.981 1.039.800 904.895
ZZP basisprestatie 39.833.397 53.496.991 53.177.627 59.573.345 47.755.582
Totaal 45.586.812 61.215.683 58.823.500 66.597.817 53.737.260