WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 801 592 1.527 2.619 1.166
Dagbesteding 86 30 349 5.045 9.414
Extreme kosten 21.367 23.460 11.836 3.637 0
Toeslagen 2.869.427 2.708.443 2.530.946 2.580.779 1.894.786
Toeslagen overig 1.829 1.506 1.972 9.554 4.332
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 4.145.384 6.807.721 3.868.048 4.824.980 4.065.946
ZZP basisprestatie 278.782.069 276.146.858 265.136.229 275.135.450 203.922.348
Totaal 285.820.963 285.688.612 271.550.906 282.562.064 209.897.992