WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG5 (VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 37.173 109.696 131.160 202.325 199.976
Dagbesteding 4.332.233 5.543.098 4.878.398 6.438.928 5.271.277
Meerzorg 54.169 214.391 111.225 287.867 113.077
Toeslagen 200.585 260.800 294.139 346.720 230.142
Toeslagen overig 218.343 511.600 1.423 10.194 892
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 368.479 921.474 618.443 960.294 783.105
ZZP basisprestatie 23.275.009 30.860.908 34.220.207 35.853.903 28.766.425
Totaal 28.485.993 38.421.966 40.254.995 44.100.230 35.364.895