WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG5 (VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 944 301 3.053 9.042 287
Dagbesteding 13.428 112 162 297 101
Extreme kosten 82.736 202.393 228.827 267.197 24.118
Meerzorg 1.803.178 2.760.160 4.228.356 6.043.281 5.952.483
Toeslagen 5.966.739 6.031.712 5.481.021 5.362.999 4.103.420
Toeslagen overig 2.562 2.259 1.020 188.927 11.426
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 8.143.650 8.608.384 4.665.181 5.281.850 4.777.930
ZZP basisprestatie 568.836.246 607.150.165 604.752.311 623.034.458 485.375.091
Totaal 584.849.483 624.755.485 619.359.930 640.188.052 500.244.857