WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG6 (VG Wonen met intensieve begeleiding verzorging en gedragsregulering) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 314.686 483.610 976.872 1.256.452 1.069.020
Dagbesteding 9.524 17.606 24.515 18.691 13.754
Meerzorg 0 0 0 0 405
Toeslagen 1.453.036 2.047.950 1.574.187 1.872.959 1.185.077
Toeslagen overig 2.200 58.933 34.089 67.095 47.042
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 1.910.519 3.213.760 2.207.769 2.817.174 2.202.381
ZZP basisprestatie 153.864.342 146.475.458 155.988.197 170.392.273 132.470.079
Totaal 157.554.308 152.297.317 160.805.629 176.424.643 136.987.757