WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG6 (VG Wonen met intensieve begeleiding verzorging en gedragsregulering) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 5.124 11.038 7.067 5.545 3.475
Dagbesteding 9.408.850 14.478.492 11.098.623 15.224.716 13.441.882
Extreme kosten 5.765 3.187 0 2.175 881
Meerzorg 0 0 0 0 234
Toeslagen 4.354.152 4.908.343 3.971.839 3.569.276 2.810.428
Toeslagen overig 91.940 118.311 18.273 28.548 56.567
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 736.282 2.035.255 1.290.709 1.979.403 1.715.223
ZZP basisprestatie 141.602.712 165.350.761 165.876.953 182.073.904 152.091.199
Totaal 156.204.824 186.905.388 182.263.466 202.883.565 170.119.889