Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG6 (VG Wonen met intensieve begeleiding verzorging en gedragsregulering) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling €5.124 €11.038 €7.067 €5.545 €5.686
Dagbesteding €9.408.850 €14.478.492 €11.098.623 €15.224.716 €18.387.251
Extreme kosten €5.765 €3.187 €0 €2.175 €1.759
Meerzorg €0 €0 €0 €0 €234
Toeslagen €4.354.152 €4.908.343 €3.971.839 €3.569.276 €3.978.120
Toeslagen overig €91.940 €118.311 €18.273 €28.548 €85.186
Vervoer dagbestedng dagbehandeling €736.282 €2.035.255 €1.290.709 €1.979.403 €2.370.803
ZZP basisprestatie €141.602.712 €165.350.761 €165.876.953 €182.073.904 €207.047.075
Totaal €156.204.824 €186.905.388 €182.263.466 €202.883.565 €231.876.114