WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG6 (VG Wonen met intensieve begeleiding verzorging en gedragsregulering) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 10.582 24.420 11.707 13.544 4.150
Dagbesteding 1.689 31.202 13.265 43.139 44.803
Extreme kosten 822 19.043 62.770 48.276 9.147
Meerzorg 101 0 933 0 132
Toeslagen 15.597.641 15.590.078 12.740.757 12.128.083 9.307.177
Toeslagen overig 2.464 7.381 135.230 357.720 139.119
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 9.977.881 15.044.547 9.198.575 10.921.820 9.399.609
ZZP basisprestatie 898.868.232 889.747.119 900.205.230 935.078.518 725.172.636
Totaal 924.459.412 920.463.790 922.368.468 958.591.099 744.076.774