WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG7 (VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding verzorging en gedragsregulering) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 20.696 22.087 29.561 70.569 35.010
Dagbesteding 528.733 989.927 699.665 918.321 880.253
Meerzorg 0 41.306 284.366 355.077 324.048
Toeslagen 63.307 107.404 159.317 53.639 85.881
Toeslagen overig 388 23 6.873 12.704 24.220
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 33.948 119.723 67.297 80.035 68.893
ZZP basisprestatie 2.508.199 3.331.543 3.090.243 3.368.268 3.448.864
Totaal 3.155.270 4.612.014 4.337.321 4.858.613 4.867.169