WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG7 (VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding verzorging en gedragsregulering) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 24.730 59.843 47.526 67.276 101.912
Dagbesteding 0 0 95 0 0
Meerzorg 296.620 1.266.494 1.764.452 1.658.686 1.552.526
Toeslagen 167.250 117.585 192.714 171.368 157.301
Toeslagen overig 923 99 312 23.402 13.637
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 114.618 200.649 170.252 219.084 181.183
ZZP basisprestatie 9.948.620 8.709.945 10.034.652 11.433.325 10.415.956
Totaal 10.552.762 10.354.615 12.210.003 13.573.141 12.422.515