Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG7 (VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding verzorging en gedragsregulering) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling €24.730 €59.843 €47.526 €67.276 €135.376
Dagbesteding €0 €0 €95 €0 €0
Meerzorg €296.620 €1.266.494 €1.764.452 €1.658.686 €2.301.968
Toeslagen €167.250 €117.585 €192.714 €171.368 €197.786
Toeslagen overig €923 €99 €312 €23.402 €35.440
Vervoer dagbestedng dagbehandeling €114.618 €200.649 €170.252 €219.084 €245.256
ZZP basisprestatie €9.948.620 €8.709.945 €10.034.652 €11.433.325 €13.888.525
Totaal €10.552.762 €10.354.615 €12.210.003 €13.573.141 €16.804.351