WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG7 (VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding verzorging en gedragsregulering) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 513 33.511 37.775 829 1.898
Dagbesteding 5.359.075 8.832.150 6.507.589 9.321.512 8.102.133
Meerzorg 3.815.469 6.281.095 6.875.289 6.693.557 6.118.579
Toeslagen 1.560.303 1.793.077 1.288.719 1.530.646 1.353.606
Toeslagen overig 104.416 82.512 22.069 28.537 26.556
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 340.738 834.182 526.635 804.497 654.308
ZZP basisprestatie 35.951.264 51.646.786 53.991.441 57.871.109 48.817.910
Totaal 47.131.780 69.503.313 69.249.517 76.250.687 65.074.990