WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG7 (VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding verzorging en gedragsregulering) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 2.196 6.785 6.114 4.392 3.066
Dagbesteding 4.201 5.563 475 8.662 60.443
Extreme kosten 215.089 252.083 258.340 167.432 55.179
Meerzorg 208.612.479 256.982.339 290.448.240 321.175.317 261.859.644
Toeslagen 15.505.142 15.850.218 13.076.627 13.934.740 11.242.265
Toeslagen overig 1.053 1.586 147.660 484.337 226.084
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 14.649.537 15.323.860 9.108.829 8.780.047 7.470.498
ZZP basisprestatie 1.443.544.132 1.573.674.639 1.658.878.627 1.769.697.699 1.414.398.369
Totaal 1.682.533.829 1.862.097.073 1.971.924.912 2.114.252.625 1.695.315.548