WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG8 (VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 32.186 105.160 156.165 228.636 136.336
Dagbesteding 47 0 7.155 0 0
Meerzorg 296.316 669.975 938.018 1.201.930 1.266.929
Toeslagen 193.661 175.304 249.893 177.047 181.329
Toeslagen overig 55 477 88 7.228 123
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 448.863 319.033 174.877 315.088 292.433
ZZP basisprestatie 19.048.534 19.894.863 21.091.979 21.297.915 18.049.808
Totaal 20.019.662 21.164.811 22.618.175 23.227.845 19.926.958