WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG8 (VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 529 932 569 65 44
Dagbesteding 3.346.775 8.221.756 5.928.700 7.680.310 7.011.096
Extreme kosten 0 12.849 0 0 0
Meerzorg 1.361.525 1.781.963 1.644.432 1.403.263 1.525.934
Toeslagen 1.164.433 1.091.458 846.842 905.842 649.705
Toeslagen overig 58.417 110.987 470 8.806 336
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 572.418 774.986 408.613 754.243 717.119
ZZP basisprestatie 18.640.392 26.844.594 27.090.899 28.224.261 23.088.382
Totaal 25.144.488 38.839.526 35.920.524 38.976.789 32.992.616