WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG8 (VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 2.800 3.672 1.851 1.600 1.158
Dagbesteding 309 93 1.384 0 0
Extreme kosten 70.852 93.012 136.418 138.241 25.152
Meerzorg 13.399.261 19.637.617 23.621.847 29.586.591 25.842.099
Toeslagen 10.426.173 10.556.792 9.321.865 9.898.581 7.632.678
Toeslagen overig 10.636 35.715 2.519 88.449 437
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 11.730.541 6.183.723 3.101.395 3.324.908 2.883.850
ZZP basisprestatie 516.030.547 595.545.650 609.611.043 630.376.125 482.943.751
Totaal 551.671.118 632.056.274 645.798.322 673.414.495 519.329.123