Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • VERBLIJF GGZ-B GROEP
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
GGZB1,inclusief behandeling, exclusief dagbesteding €0 €0 €0 €0 €0
GGZB1,inclusief behandeling, inclusief dagbesteding €0 €0 €0 €0 €0
GGZB2,inclusief behandeling, exclusief dagbesteding €0 €0 €0 €0 €0
GGZB2,inclusief behandeling, inclusief dagbesteding €0 €105.349 €86.076 €0 €0
GGZB3 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding €2.039.224 €1.981.822 €1.748.358 €1.394.233 €1.110.772
GGZB3 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding €5.386.447 €4.390.670 €4.550.355 €3.903.415 €2.979.363
GGZB4 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding €6.709.450 €6.464.904 €5.269.092 €3.434.036 €2.421.150
GGZB4 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding €29.342.828 €26.095.719 €20.422.643 €10.376.059 €7.843.582
GGZB5 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding €35.082.247 €34.790.520 €34.397.977 €25.472.689 €23.052.480
GGZB5 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding €162.354.954 €149.707.003 €152.911.165 €105.085.984 €91.625.130
GGZB6 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding €8.585.447 €11.367.091 €11.109.530 €8.446.784 €6.058.429
GGZB6 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding €45.769.966 €56.212.787 €57.309.350 €39.645.288 €32.408.283
GGZB7 (GGZ-B Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding €17.879.175 €23.025.068 €27.620.967 €23.567.485 €24.582.965
GGZB7 (GGZ-B Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding €125.936.868 €138.662.231 €146.345.953 €121.389.017 €113.445.870
Totaal €439.086.606 €452.803.164 €461.771.465 €342.714.991 €305.528.023