WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • VERBLIJF GGZ-B GROEP
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
GGZB1,inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
GGZB1,inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
GGZB2,inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
GGZB2,inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 0 105.349 86.076 0 0
GGZB3 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 2.039.224 1.981.822 1.748.358 1.394.233 307.852
GGZB3 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 5.386.447 4.390.670 4.550.355 3.903.415 682.162
GGZB4 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 6.709.450 6.464.904 5.269.092 3.434.036 596.705
GGZB4 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 29.342.828 26.095.719 20.422.643 10.376.059 2.038.442
GGZB5 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 35.082.247 34.790.520 34.397.977 25.472.689 5.643.571
GGZB5 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 162.354.954 149.707.003 152.911.165 105.085.200 20.580.262
GGZB6 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 8.585.447 11.367.091 11.109.530 8.446.784 1.626.968
GGZB6 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 45.769.966 56.212.787 57.309.350 39.610.263 7.771.217
GGZB7 (GGZ-B Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 17.879.175 23.025.068 27.620.967 23.556.148 6.039.668
GGZB7 (GGZ-B Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 125.936.868 138.662.231 146.345.953 121.385.043 27.229.151
Totaal 439.086.606 452.803.164 461.771.465 342.663.870 72.515.998