WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • VERBLIJF GGZ-B GROEP
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
GGZB1,inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
GGZB1,inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
GGZB2,inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
GGZB2,inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 0 105.349 86.076 0 0
GGZB3 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 2.039.224 1.981.822 1.748.358 1.394.233 624.030
GGZB3 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 5.386.447 4.390.670 4.550.355 3.903.415 1.456.399
GGZB4 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 6.709.450 6.464.904 5.269.092 3.434.036 1.267.203
GGZB4 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 29.342.828 26.095.719 20.422.643 10.376.059 4.147.843
GGZB5 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 35.082.247 34.790.520 34.397.977 25.472.689 11.585.797
GGZB5 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 162.354.954 149.707.003 152.911.165 105.085.200 45.548.906
GGZB6 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 8.585.447 11.367.091 11.109.530 8.446.784 3.070.459
GGZB6 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 45.769.966 56.212.787 57.309.350 39.610.263 16.267.542
GGZB7 (GGZ-B Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 17.879.175 23.025.068 27.620.967 23.567.485 11.148.479
GGZB7 (GGZ-B Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 125.936.868 138.662.231 146.345.953 121.389.017 55.689.310
Totaal 439.086.606 452.803.164 461.771.465 342.679.181 150.805.968