WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ B-groep (GGZ-B)

  • GGZB3 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
ZZP basisprestatie 2.039.224 1.981.822 1.748.358 1.394.233 910.986
Totaal 2.039.224 1.981.822 1.748.358 1.394.233 910.986