Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg. Verblijf. GGZ B-groep (GGZ-B)

  • GGZB3 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Extreme kosten €0 €677 €0 €0 €0
Toeslagen €0 €836 €0 €0 €46.460
Vervoer dagbestedng dagbehandeling €2.071 €0 €159 €0 €634
ZZP basisprestatie €5.384.377 €4.389.157 €4.550.196 €3.903.415 €2.932.269
Totaal €5.386.447 €4.390.670 €4.550.355 €3.903.415 €2.979.363