WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ B-groep (GGZ-B)

  • GGZB3 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Extreme kosten 0 677 0 0 0
Toeslagen 0 836 0 0 31.240
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 2.071 0 159 0 634
ZZP basisprestatie 5.384.377 4.389.157 4.550.196 3.903.415 2.161.806
Totaal 5.386.447 4.390.670 4.550.355 3.903.415 2.193.680