WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ B-groep (GGZ-B)

  • GGZB4 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Extreme kosten 5.211 3.940 0 0 0
Toeslagen 0 0 1.671 0 0
ZZP basisprestatie 6.704.239 6.460.964 5.267.421 3.434.036 1.875.606
Totaal 6.709.450 6.464.904 5.269.092 3.434.036 1.875.606