WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ B-groep (GGZ-B)

  • GGZB4 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Extreme kosten 16.819 5.955 822 1.513 0
Toeslagen 5.178 0 0 0 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 7.895 640 3.262 706 342
ZZP basisprestatie 29.312.936 26.089.124 20.418.560 10.373.840 6.084.105
Totaal 29.342.828 26.095.719 20.422.643 10.376.059 6.084.447